Ładowanie...
Kontakt

logo_unia2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0. („Procedura”).

Nazwa Programu: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Zadanie: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/18/POIiŚ/P

(12) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO_01_18_POIiŚ_P)


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0. („Procedura”).

Nazwa Programu: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Zadanie: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-02/18/POIiŚ/P

(0) Zapytanie Ofertowe (SIWZ) (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(1) załączniki nr 1 Prodedura zawierania umów (…) (P_02_18_POIiŚ_P)

(2) załącznik nr 2 Minimalne wymagania techniczne (…) (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(3_1) informacja dotycząca Projektów budowlanych oraz Pozwoleń (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(3_2) załącznik nr 3 Projekty_budowlane_opracowania (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(3_3) załącznik nr 3 Pozwolenia (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(4) załacznik nr 4 oświadczenie (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(5) załacznik nr 5 formularz ofertowy (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(6) załacznik nr 6 Zestawienie urządzeń (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(7) załacznik nr 7 oświadczenie (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(8) załacznik nr 8 wykaz robót (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(9) załacznik nr 9 wykaz osób (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(10) załącznik nr 10 wzór umowy (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(11) pytania 1-12 wykonawcy oraz wyjaśnienia Zamawijacego (ZO_02_18_POIiŚ_P)

(12) pytania 13-17 wykonawcy oraz wyjaśnienia Zamawijacego (ZO_02_18_POIiŚ_P)

Kontakt