Ładowanie...
Kontakt
18 stycznia 2019

SPECJALISTA DS. HR

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Realizacja bieżących działań prowadzonych przez dział HR.
 2. Realizacja polityki personalnej firmy.
 3. Prowadzenie działań rekrutacyjnych.
 4. Budowanie wizerunku pracodawcy.
 5. Współpraca z firmami zewnętrznymi, urzędami, uczelniami.
 6. Wsparcie kadry menadżerskiej w realizacji zadań związanych z zasobami ludzkimi.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 2. Doświadczenie – 2 lata w dziale HR w zakładzie produkcyjnym.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu procedur HR.
 4. Doświadczenie i umiejętność w prowadzeniu szkoleń.
 5. Umiejętność budowania relacji z pracownikami wszystkich szczebli.
 6. Dobra znajomość języka angielskiego.
 7. Kreatywność.
 8. Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów.

OFERUJEMY:

 1. Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w przyjaznym otoczeniu.
 2. Rozwój zawodowy w dynamicznie rosnącej organizacji, udział w projektach przy wykorzystaniu zaawansowanych.
 3. Możliwość kreowania pracy własnej.
 4. Rzetelne warunki wynagrodzenia.
 5. Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej.

Prosimy o aplikacje osoby spełniające wyżej wymienione kryteria.
Klauzula zgody i klauzula informacyjna

Działając na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych

oraz.

Art 22 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r. Poz. 917 z późn. zm.)

prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i dobrowolne wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych.

Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, , 19-400 Olecko, ul. Tartaczna 1
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@prawda.net.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na rekrutowane stanowisko
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do zakończenia rekrutacji
 • Jeżeli chce Pani / Pan uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych na poczet przyszłych rekrutacji
 • My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

Wróć do ogłoszeń
Show contact