Ładowanie...
Kontakt
26 listopada 2019

REFERENT DS. NORMOWANIA

Opis stanowiska:

 1. Wykonywanie pomiarów czasu pracy.
 2. Określanie norm czasowych operacji produkcyjnych.
 3. Okreslenie stawek akordowych operacji/czynności produkcyjnych.
 4. Sporządzanie dokumentacji dot. norm czasowych i stawek akordowych.
 5. Weryfikacja efektywności wykorzystania czasu pracy.
 6. Wykonywanie analiz dot. norm czasowych, czasu operacyjnego pracowników, wydajności gniazd, linii i obszarów produkcyjnych.
 7. Ustalanie i obliczanie pracochłonności na produkty i usługi Spółki.
 8. Współpraca przy optymalizacji kosztów w zakresie czasu pracy.
 9. Określanie usprawnień procesów produkcyjnych.
 10. Wykonywanie innych zadań zgodnych z rolą w organizacji, zleconych przez przełożonego.

 

Wymagania:

 1. Myślenie analityczne.
 2. Otwartość na zmiany, kreatywność, skrupulatność, dokładność.
 3. Efektywna komunikacja, umiejętność współpracy z ludźmi
 4. Samodzielność, zaangażowanie i dynamiczność w działaniu.
 5. Umiejętność planowania i organizowania.
 6. Znajomość materiałoznawstwa w stopniu podstawowym.
 7. Znajomość pakietu MS Office.
 8. Mile widziana znajomość technik normowania czasów lub tematyki związanej z technologią produkcji/ procesami produkcyjnymi.

 
Klauzula zgody i klauzula informacyjna

Działając na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych

oraz.

Art 22 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r. Poz. 917 z późn. zm.)

prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i dobrowolne wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych.

Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, , 19-400 Olecko, ul. Tartaczna 1
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@prawda.net.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na rekrutowane stanowisko
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do zakończenia rekrutacji
 • Jeżeli chce Pani / Pan uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych na poczet przyszłych rekrutacji
 • My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
Wróć do ogłoszeń
Show contact