Ładowanie...
Kontakt
06 maja 2021

Specjalista Automatyk

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Zabezpieczenie ruchu zakładu w zakresie prawidłowej pracy urządzeń automatyki przemysłowej, profilaktyka, pomoc w usuwaniu awarii, minimalizacja czasu postojów awaryjnych.
 2. Udział w planowaniu remontów i konserwacji, w zabezpieczeniu materiałowym, nadzorowanie prac remontowo-konserwacyjnych w zakresie automatyki.
 3. Udział w planowaniu inwestycji, opracowaniu założeń technicznych i ekonomicznych inwestycji, nadzorowanie i odbiór prac inwestycyjno-modernizacyjnych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu technicznego urządzeń, poprawa efektywności i ekonomiczności pracy ciągów produkcyjnych.
 4. Zabezpieczanie i aktualizacja oprogramowania sterowników przemysłowych, w celu ochrony przed utratą lub uszkodzeniem. Wprowadzanie zmian, archiwizacja i nadzór nad dokumentacją układów automatyki, w celu zapewnienia jej aktualności.
 5. Udział w zbieraniu i opiniowaniu ofert na części zamienne i usługi techniczne w zakresie swojej działalności.
 6. Udział w szkoleniu pracowników w zakresie automatyki, udział w opracowywaniu instrukcji obsługi urządzeń, w celu podnoszenia kwalifikacji i bezpieczeństwa pracowników obsługi ciągów technologicznych.

 

WYMAGANIA

 1. Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane wyższe techniczne (elektroniczne/automatyka przemysłowa).
 2. Doświadczenie 3-5 lat pracy, w tym 2 lata przy urządzeniach automatyki przemysłowej.
 3. Umiejętność programowania sterowników przemysłowych i projektowania oraz analizowania elektrycznych układów automatyki przemysłowej i sterowania procesami technologicznymi. Znajomość programów CAD-owskich elektrycznych. Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych.
 4. Znajomość pakietu MS OFFICE, systemu SAP
 5. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym.
 6. Świadectwo kwalifikacji – grupa E i D

OFERUJEMY

 1. Ciekawą, pełną wyzwań pracę, w przyjaznym otoczeniu.
 2. Rozwój zawodowy w dynamicznie rosnącej organizacji, udział w projektach przy wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań i narzędzi.
 3. Rzetelne warunki wynagrodzenia.
 4. Pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej.

 

Prosimy o aplikacje osoby spełniające wyżej wymienione kryteria.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna

Działając na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych

oraz.

Art 22 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r. Poz. 917 z późn. zm.)

prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i dobrowolne wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych.

Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, , 19-400 Olecko, ul. Tartaczna 1
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@prawda.net.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na rekrutowane stanowisko
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do zakończenia rekrutacji
 • Jeżeli chce Pani / Pan uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych na poczet przyszłych rekrutacji
 • My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

Wróć do ogłoszeń
Show contact