Ładowanie...
Kontakt
07 sierpnia 2018

Specjalista ds. Suszenia Drewna

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Realizacja sporządzonych przez dział planowania planów suszenia, przygotowywanie do eksploatacji i obsługiwanie zgodnie z instrukcją suszarń komorowych.
 2. Wdrażanie nowych programów w procesie suszenia.
 3. Nadzorowanie pracy suszarni oraz przebiegu procesu suszenia i podsuszania materiałów drzewnych.
 4. Śledzenie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej, zapobieganie powstawaniu wad drewna.
 5. Przeprowadzanie bieżącej oceny stanu technicznego obsługiwanych suszarni.

WYMAGANIA

 1. Doświadczenie na podobnym stanowisku w zakładzie produkcyjnym.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne, preferowane technologia drewna.
 3. Mile widziana znajomość obsługi suszarń.
 4. Dokładność, dbałość o szczegóły, niezależność, umiejętność pracy w zespole.
 5. Umiejętność obsługi programów MS Word, Excel.

Prosimy o aplikacje osoby spełniające wyżej wymienione kryteria.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna

Działając na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych

oraz.

Art 22 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r. Poz. 917 z późn. zm.)

prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i dobrowolne wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych.

Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, , 19-400 Olecko, ul. Tartaczna 1
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@prawda.net.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na rekrutowane stanowisko
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do zakończenia rekrutacji
 • Jeżeli chce Pani / Pan uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych na poczet przyszłych rekrutacji
 • My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

Wróć do ogłoszeń
Show contact