Ładowanie...
Kontakt
06 maja 2021

Stolarz obróbki drewna

Od kandydatów do pracy oczekujemy:

 • gotowości uczenia się,
 • umiejętności pracy w szybkim tempie,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • umiejętności dobrej komunikacji,
 • odporności na stres,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy obsłudze maszyn stolarskich.

W zamian możemy zaoferować:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • wynagrodzenie akordowe uzależnione od wkładu i wydajności pracownika,
 • system premiowy oraz inne systemy motywacyjne,
 • możliwość pracy w godzinach nadliczbowych, za dodatkowym wynagrodzeniem.

Jeżeli uważasz, że jesteś idealnym kandydatem wypełnij Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie i prześlij go na adres mailowy hr@prawda.net.pl lub wydrukuj i wrzuć do skrzynki na CV znajdującej się przy wejściu do siedziby firmy PRAWDA przy ul. Gołdapskiej. Prosimy by do kwestionariusza osobowego dołączać tylko i wyłącznie kopie dokumentów.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane kwestionariusze.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Klauzula zgody i klauzula informacyjna

Działając na podstawie:

Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych

oraz.

Art 22 1 ustawy z dni 26 czerwca 1974r. Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018r. Poz. 917 z późn. zm.)

prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz o dobrowolne podanie dodatkowych danych do kontaktu i dobrowolne wyrażenie zgody na ich wykorzystanie w celach kontaktowych.

Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych pracowników jest ZPU „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, , 19-400 Olecko, ul. Tartaczna 1
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych : iod@prawda.net.pl
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze na rekrutowane stanowisko
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do zakończenia rekrutacji
 • Jeżeli chce Pani / Pan uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani / Pana danych na poczet przyszłych rekrutacji
 • My dbamy o Twoje dane osobowe, a Ty masz prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);

 

Wróć do ogłoszeń
Show contact