Kontakt

Z.P.U. Prawda Sp. z o.o.

Centrala

ul. Tartaczna 1,
19 – 400 Olecko
Telefon: 00 48 87 523 00 88
Fax: 00 48 87 523 04 63
info@prawda.net.pl

Zakład produkcyjny

ul. Gołdapska 33
19-400 Olecko
Telefon: 87 520 30 53
Fax: 87 520 30 53 wew 232

NIP: 847-000-04-09
REGON: 008036641
NR KRS: 0000181842
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy – 150 000,00 PLN

Napisz do nas

Show contact