Ładowanie...
Kontakt

logo_unia2

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0. („Procedura”).

Nazwa Programu: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Zadanie: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/18/POIiŚ/P

(12) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO_01_18_POIiŚ_P)


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie ZAPYTANIE OFERTOWE, na zasadach określonych w Procedurze zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oznaczonej symbolem P-02/18/POIiŚ/P wydanie: 1.0. („Procedura”).

Nazwa Programu: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe; Poddziałanie 1.6.1: Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

Projekt: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Zadanie: „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-02/18/POIiŚ/P

(13) ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania (ZO_02_18_POIiŚ_P)

Kontakt